Professionell översättare i engelska

Det kanske låter som att det här med engelska och översättning av olika dokument från svenska till engelska och tvärtom är något vi svenskar kan göra själva. De flesta av oss har flera års engelskastudier bakom oss. Vi läser engelska böcker, vi lyssnar på nyheterna som ofta förmedlas på engelska och inte minst ser vi olika filmer som bär engelskspråkigt tal. Det är därför inte så konstigt om vi tänker att det här med att översätta till och från engelska kan vi själva. Den här artikeln kanske ger dig andra perspektiv.

Professionell engelska är inte allmän engelska

Att översätta till och från professionell engelska handlar om att du har engelska som modersmål och du kan kontexten i det du översätter. Oavsett dina engelska språkkunskaper som du har med dig så är det nyansskillnader i allmän språknivå kontra modersmålskunnande som vid en första anblick kanske inte ses som någon större skillnad. Att arbeta som översättare handlar dock om en professionalitet som vida överstiger allmänengelska.

När det blir fel och rätt

En översättning har stor betydelse. Det är ett dokument som kanske avslutar en stor affär och då vill du verkligen att det ska bli rätt. Oavsett hur lätt eller svårt det är att prata engelska får ett avgörande och det slutgiltiga affärsdokumentet mellan två parter inte bli fel. För båda parters skull måste ni förstå varandra till 110 %. Det är vid de tillfällena ofta helt avgörande att anlita en professionell översättare eller översättningsbyrå. Det är värt varenda krona, för i slutändan minns ingen det du och din affärspartner har pratat om som föregått avtalet, det alla kommer att hänvisa till är det slutgiltiga kontraktets text. Oavsett om det handlar om korrekturläsning i engelska eller översättningsarbete så handlar det om ett arbete som du bör se som självklart i en process med gränsöverskridande kommunikation. Både för dig och din samarbetspartners skull.